بررسی روش‌های مختلف سختی سنجی پیچ و مهره‌ها

از جمله مباحث مهمی که باید حتماً در مورد پیچ و مهره‌ها مورد توجه قرار داد بررسی سختی سنجی پیچ و مهره‌ها است چرا که این قطعه در صنعت کاربرد زیادی دارد و اهمیت تحمل فشار در آن‌ها بسیار حائز اهمیت است. سختی سنجی در معنای مهندسی  به معنای مقاومت یک فلز در برابر نفوذ و فشار می‌باشد. برای انجام این کار روش‌های مختلفی وجود دارد تا بتوان سطح نفوذ و سختی فلزات و پلیمرها را تست کرد. این روش‌ها کمک می‌کنند تا تولیدکنندگان حفظ کیفیت مواد تبین شده بپردازند. می‌توان این‌گونه مطرح کرد که میزان سختی متریال تشکیل دهنده پیچ و مهره می‌تواند از طریق تنش‌های مانند کششی ، برشی و خمشی مورد آزمون قرار داد. میزان تحمل بار این تنش‌ها با متریالی که در ساختمان پیچ و مهره به کار رفته ارتباط مستقیمی دارد. اهمیت این بررسی باعث بررسی عملکرد قطعات صنعتی است.خرید پیچ ومهره

این آزمایش در رده ی آزمایش‌های غیر مخرب پیچ و مهره بوده و برای آگاهی از میزان سختی قطعه و برابری آن با مقدار استاندارد انجام می‌شود. سختی سنجی برای بخش انتهایی، سطح صاف بدنه و سطح صاف سرپیچ انجام می‌شود. به‌طورکلی از سه روش برای آزمون سختی سنجی پیچ و مهره استفاده می‌شود.

سختی سنجی مهره: این آزمون برای مهره‌ها با هراندازه و با هر کلاس ویژگی قابل پیاده‌سازی است. سختی مهره‌ها را نیز می‌توان با استفاده از روش‌های سختی سنجی ویکرز، برینل یا راکول بدست آورد. بدین منظور، سختی سنجی ویکرز بر طبق ISO 6507-1، سختی سنجی برینل بر طبق ISO 6506-1 و سختی سنجی راکول بر طبق ISO 6508-1 باید انجام شود. سختی سنجی مهره روی سطح تماس با قطعه(متوسط سه سختی در فواصل ۱۲۰ درجه از هم)، و روی سطح طولی( در راستای محور مهره، در نقاطی با ارتفاع حدود ۰.۵mm و تا جای ممکن نزدیک به قطر نامی اصلی مهره – مطابق شکل زیر) صورت می‌گیرد.خرید واشر

 روش‌های مختلف سختی سنجی پیچ و مهره‌ها عبارت‌اند از:

روش راکول

راکول هم به صورت ساچمه‌ای و هم به صورت سوزنی روی سطوح فلزی یا پلیمری انجام می‌شود. در روش راکول ساچمه‌ای وزن اعمال شده بر روی فلز به‌وسیله‌ی یک ساچمه فلزی منتقل شده ولی راکول سوزنی به کمک یک سوزن این نیرو را روی فلز پیاده می‌کند. نقطه اثر این اقدام به‌صورت یک مخروط ۱۲۰ درجه‌ای می‌باشد ، نقطه اثر راکول نوع A و C به صورت یک مخروط ۱۲۰ درجه است ولی راکول B ساچمه ندارد و یک سوزن هرمی شکل با زاویه ۱۲۰ درجه است که نقطه اثر آن چهارگوش می‌باشد.

اساس کار این روش برای سختی سنجی پیچ و مهره به این شکل است که فرو رونده الماس مخروطی کی بار روی سطح قرار گرفته و سپس یک‌بار بزرگ روی آن اضافه می‌شود و کم کم این حجم کار کاهش می‌یابد تا به حجم بار اولیه برگردد در این فرایند میزان فرورفتگی داخل سطح قطعه با میزان فرورفتگی نهایی و اولیه از طریق دستگاه دیجیتال و آنالوگ مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد و در نهایت از این اندازه‌گیری میزان سختی سنجی مشخص می‌شود.

روش ویکرز در سختی سنجی پیچ و مهره

برای بررسی  سختی سنجی پیچ و مهره‌ها  از طریق روش ویکرز اثر فرورونده به صورت مربعی بوده که به توسط هرم الماسه شکل می‌گیرد، در نهایت با اندازه‌گیری قطر مربع و داشتن میزان نیروی اعمالی از جانب دستگاه می‌توان عدد سختی را به دست آورد. این اثر در برینل و راکول هر یک به ترتیب گرد و سوراخی به سمت است که توسط ساچمه و هرم مخروطی به وجود آمده و با اندازه‌گیری قطر و عمق می‌توان به میزان مورد نظر رسید. روش کار در این نوع سختی سنج این‌گونه پیش می‌رود که با فروکردن یک فرو رونده که دارای سری هرمی شکل با سطح مقطع مربعی است که با نیروی بین ۱ تا ۱۰۰ گرم به مدت ۱۰ الی ۱۵ ثانیه روی سطح پیچ وارد می‌شود سپس دو قطر از سطح مربعی فرو رفته در قطعه بعد از حذف بار توسط میکروسکوپ مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد و سطح میانگین آن محاسبه می‌شود. در نهایت مساحت سطوح شیب‌دار در داخل مربع ایجاد شده و از طریق بارگذاری محاسبه می‌شود.

سختی سنجی برینل

یکدیگر از روش‌های متداول سختی سنجی پیچ و مهره‌ها استفاده از روش برنیل است. اگر بخواهیم به لحاظ قابل‌قبول بودن و قدمت به این مسئله سختی سنجی بپردازیم اولین آزمون استاندارد و مورد قبولی که در سال ۱۹۰۰ توسط ج. ا. برینل شد می‌توان اشاره کرد. در این آزمون در سطح فلز به‌وسیله یک گلوله فولادی به قطر ده میلی متر با نیروی ۳۰۰۰ کیلوگرم فرورفتگی ایجاد می‌گردد. نیروی اعمال شده از طرف سنبه، برای فلزات نرم تا ۵۰۰ کیلوگرم کاهش پیدا می‌کند  تا از عمیق شدن زیاد اثر فرورفتگی اجتناب گردد و برای فلزات خیلی سخت از گلوله‌ای از جنس کاربید تنگستن استفاده می‌شود. پس از ایجاد فرورفتگی قطر آن توسط یک میکروسکوپ مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد. برای سختی سنجی در پیچ و مهره یک گوی فولادی به قطر ۱۰ میلی متر تحت بار ۳۰۰۰کیلوگرم تا ۵۰۰ گرم بسته به نوع سطح وارد می‌شود این بار تا ۱۰ الی ۳۰ ثانیه بسته به آلیاژ کار اعمال می‌شود. سپس قطر سطح فرو رفته از طریق میکروسکوپ موردبررسی قرار می‌گیرد تا سختی سنجی آن بررسی شود.

برای مشاهده محصولات پتروپیچ ساز به سایت مراجعه نمایید. شما می‌توانید به دو صورت تلفنی و حضوری محصول مورد نیاز خود را خریداری نمایید.