• تهران، میدان قزوین، جنب بانک اقتصاد نوین، پلاک ۲۵